เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

Padphanthai

       สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อย  ตำบลค้อวัง  อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร
     รับสมัครตั้งแต่
วันที่ 13 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 เว้นวันหยุดราชการ
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง โทร.045-797059 หรือเว็บบอร์ด สสอ.ค้อวัง https://www.kwdho.com/forum/index.php
   ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
   ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสมัคร