เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 1 อัตรา     เงินเดือน 11,760  บาท ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าน้อย ตำบลค้อวัง  อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร
     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 24 มิถุนายน 2565 เว้นวันหยุดราชการ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง  เลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โทร.045-797059
     https://www.kwdho.com/forum/index.php