เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

       สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,760 บาท ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.น้ำอ้อม และ รพ.สต.เหล่าน้อย โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 11 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง โทร.045-797059 หรือเว็บบอร์ด สสอ.ค้อวัง https://www.kwdho.com/forum/index.php
ดาวน์โหลด  ประกาศรับสมัคร
าวน์โหลด  ใบสมัคร