เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

     ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง  (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566  โดยกำหนดรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566  ถึง 24 มกราคม 2566  นั้น
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังต่อไปนี้
ประกาศราชื่อสอบ พกส. นวก