เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง
รับสมัคร พกส.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2566 เว้นวันหยุดราชการ
สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง เลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โทร 045-797-059
https://www.kwdho.com/forum