เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

   เมื่อ วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายสมชาติ  ยอดดี สาธารณสุขอำเภอค้อวัง พร้อมด้วยผู้ช่วยสาธารณุอำเภอทั้ง 2 ทน และผู้แทนเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอค้อวัง ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการและรับรองแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 จังหวัดยโสธร โดยมีการนำเสนอแผนปฏิบัติราชการของแต่ละเครือข่ายบริการสุขภาพทั้ง 9 อำเภอ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโสธร และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสร เข้าร่วมประชุมกว่า 150 คน