เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

   มื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายสราวุธ  นามสีลี นายอำเภอค้อวังพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหนี่สาธารณสุข และภาคีเครือข่ายอำเภอค้อวัง ได้ร่วมแสดงความยินดและต้อนรับ นายสมชาติ  ยอดดี สาธารณสุขอำเภอค้อวัง คนใหม่ โดยได้มีการเข้าสักการะศาลหลักเมือง รูปหล่อเหมือนหลวงปู่มหาแปลง ปคุโณ ในเวลา 09.09 น. แล้วเดินทางไปรายงานตักับนายอำเภอค้อวัง นายสราวุธ นามสีลี หลังจากนั้นได้เข้านมัสการกราบขอพรพระครูปริยัติคณาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอค้อวัง เพื่อความเป็นศิริมงคล