เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

พิาสุนัขบ้า

 

        วันที่ 23 ธันวาคม 2565  นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ สาธารณสุขอำเภอค้อวัง ร่วมประชุมแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กรณีที่พบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุขบ้า จากการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 โดยมีงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ปศุสัตว์จังหวัด ปลัดอำเภอค้อวัง โรงพยาบาลค้อวัง ปศุสัตว์อำเภอค้อวัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม อสม.และประชาชน เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาประชาคมบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 9 และลงพื้นที่สอบสวนโรค เก็บข้อมูลการคัดกรองคนและสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม