เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-สมัครสอบ

ข้อมูลสดจาก กระดานข่าว สสอ.ค้อวัง
  1. แผนปฎิบัติการชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ปี ๒๕๖๗
  2. คำสั่งคระกรรมการชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง
  3.  ;Dรับแล้วครับ 58;wanwan05858;
  4.  ;Dรับแล้วครับ 58;wanwan05858;
  5.  ;Dรับแล้วครับ 58;wanwan05858;