เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง


KW logo g

  •  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง

  • เลขที่ 1 หมู่ 11 ถนนค้อวัง-พลไว  ตำบลค้อวัง  อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร  35160
  • โทรศัพท์ &Fax : 045-797-059
  • E-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.