เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

สสอ.ค้อวัง

  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ่ผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายวิรุจ วิชัยบุญ พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชกจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมหร่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร" ปีงบประมาณ 2566 ณ บ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 6  ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร มีหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจร่วมออกให้บริการประชาชนกว่า 50 หน่วยงาน และมีการให้บริการสาธารณสุข ตรวจรักษโรคทั่วไป 20 ราย บริการด้านตรวจรักษาฟัน 117 ราย และบริการแพทย์แผนไทย 71 ราย

NA พอสวjpg