Registration Agreement

ผู้ขอสมัครสมาชิกกรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด
เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน

ข้อตกลงในการสมัครสมาชิกกระดานข่าวสา'สุขค้อวัง


   1.การสมัครสมาชิก https://http://www.kwdho.com/forum กระดานข่าวสา'สุขค้อวัง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
   2.ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงแก่ "สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง" ให้ครบทุกข้อโดยเฉพาะ e-mail address  (กรุณาใช้ GMAIL หรือ HOTMAIL) เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง หากทีมงานตรวจสอบพบว่าท่านให้ข้อมูลเท็จทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
   3.ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
   4.สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
   5.ขอความกรุณาสมาชิกเรื่องการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเช่นควรใช้คำว่าเข้าใจ ไม่ใช้ เข้าจัย เป็นต้น
   6.ห้ามมิให้ Post ข้อความหรือรูปภาพ พาดพิงถึง สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเรื่องศาสนาและการเมือง
   7.ห้าม Post รูปภาพโป้ หรืออนาจาร ไม่เหมาะสม ไม่ควรตั้งชื่อหัวข้อเกิน 80 ตัวอักษรรวมสระ ไม่ใช้เครื่องหมาย *
   8.ห้ามลงโฆษณา ประเภท MLM สร้างรายได้ ,สมัครงาน, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ, ระบบการทำงานจากที่บ้าน
   9.สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง "สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง" ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อย ภายในชุมชน หากท่านละเมิด ทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
   10.ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด "สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง" จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   11."สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง" ขอสงวนสิทธิ์ในการลบและกู้กระทู้ต่าง ๆ ที่เห็นว่าไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า และมิรับผิดชอบต่อข้อความ และรูปภาพที่ปรากฏในกระดานสนทนาที่สมาชิกโพสต์หรือสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ
   12."สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง" ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกและสมาชิกที่ไม่ได้ login ติดต่อกันนาน 120 วันได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
   13."สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง" ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าการตัดสินของผู้ดูแลระบบและทีมงานถือเป็นการสิ้นสุดในกรณีการเกิดข้อพิพาทในกระดานสนทนาแห่งนี้

*** โปรดตรวจสอบ e-mail ของท่านด้วยนะครับ ***
ภายใน 3 วัน ไม่ตอบรับระบบจะลบข้อมูลที่สมัครออก ควรใช้ gmail หรือ  hotmail ในการสมัคร