กระดานข่าว'สสอ.ค้อวัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

[1] ข่าวประกาศ

[2] ประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง สมัครสอบ

[3] พูดคุยกับสา'สุขอำเภอ

บอร์ด รับ-ส่งรายงาน

[4] รับ-ส่งรายงานคุณศักดา

[5] รับ- ส่งรายงานคุณกัณภพ

[6] รับ-ส่งรายงานคุณณัฐนันท์

[7] รับ - ส่งรายงานคุณวิภาดา

[8] รับ - ส่งรายงานคุณจินตนา

บอร์ดกลุ่มงาน

[9] งานบริหารทัวไป/งานบุคลากร /การเงิน

[-] งานพัฒนายุทธศาสตร์/แผนงาน /นิเทศติดตาม

[-] งานควบคุมโรคติดต่อ

[-] งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

[-] งานส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์ ICT

[-] Hosxp_pcu โปรแรมคอมพิวเตอร์

[-] ลานเพลิน Entertrainment

[-] เรื่องเล่าหมออนามัย

[-] ดาวน์โหลดเอกสาร

ล็อกเกอร์ รพ.สต.

[-] ล็อกเกอร์ รพ.สต.ศิริพัฒนา

[-] ล็อกเกอร์ รพ.สต.ตูม

[-] ล็อกเกอร์ รพ.สต.ติ้ว

[-] ล็อกเกอร์ รพ.สต.โพนเมือง

[-] ล็อกเกอร์ รพ.สต.น้ำอ้อม

[-] ล็อกเกอร์ รพ.สต.เหล่าน้อย

หมวดสัพเพเหระ

[-] พูดคุย แลกเปลี่ยน สอบถามปัญหา สัพเพเหระ

[-] พบหมออนามัย

[-] Report Error

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version