กระดานข่าวสา'สุขค้อวัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

[1] ข่าวประกาศ

[2] ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง รับสมัครสอบ

[3] พูดคุยกับสาสุขอำเภอ

บอร์ดรับ-ส่งรายงาน

[4] รับ-ส่งรายงานคุณศักดา

[5] รับ-ส่งรายงานคุณกัณภพ

[6] รับ-ส่งรายงานคุณณัฐนันท์

[7] รับ-ส่งรายงานคุณวิภาดา

[8] รับ-ส่งรายงานคุณจินตนา

บอร์ดกลุ่มงาน

[9] งานบริหาร/งานพัฒนาบุคลากร

[-] งานพัฒนายุทธศาสตร์/แผนงาน

[-] งานควบคุมโรคติดต่อ

[-] งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

[-] งานส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์ ICT

[-] Hosxp_pcu โปรแกรมคอมพิวเตอร์

[-] ลานเพลิน Entertrainment

[-] เรื่องเล่าหมออนามัย

[-] ดาวน์โหลดเอกสาร

ล็อกเกอร์ รพ.สต.

[-] ล็อกเกอร์ รพ.สต.ศิริพัฒนา

[-] ล็อกเกอร์ รพ.สต.ตูม

[-] ล็อกเกอร์ รพ.สต.ติ้ว

[-] ล็อกเกอร์ รพ.สต.โพนเมือง

[-] ล็อกเกอร์ รพ.สต.น้ำอ้อม

[-] ล็อกเกอร์ รพ.สต.เหล่าน้อย

หมวดสัพเพเหระ

[-] พูดคุย แลกเปลี่ยน สอบถามปัญหา สัพเพเหระ

[-] พบหมออนามัย

[-] Report Error

[-] Recycle ฺBin

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version