เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางพรพิไล วรรณสัมผัส

กลุ่มบุคลากรสสอ.ค้อวัง

ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอค้อวัง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

Goragod.com
^