รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายกฤษณ์พิสิษฐ์ พิมพ์ภาค

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.ตูม

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม

รายละเอียดผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม

ที่อยู่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

โทรศัพท์

อีเมล

Goragod.com
^