เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลกัณภพ กันหาพันธ์

กลุ่มบุคลากรสสอ.ค้อวัง

ตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายวิชาการ

รายละเอียดข้าราชการ

ที่อยู่1 หมู่ 11 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

โทรศัพท์0898462654

อีเมลdrsuriya_1976@hotmail.com

Goragod.com
^