เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสักดา ผาจำปา

กลุ่มบุคลากรสสอ.ค้อวัง

ตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายบริหาร

รายละเอียด

ที่อยู่1 หมู่ 11 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

โทรศัพท์0819994954

อีเมล

Goragod.com
^