เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายศิริพล ตริเทพ

กลุ่มบุคลากรสสอ.ค้อวัง

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายละเอียด

ที่อยู่1 หมู่ 11 ตำบลค้อวัง

โทรศัพท์

อีเมล

Goragod.com
^