รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอัครเดช พุฒพันธ์

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.ศิริพัฒนา

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รายละเอียดรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิริพัฒนา

ที่อยู่59 หมู่ 10 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

โทรศัพท์

อีเมล

Goragod.com
^