ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุข  (อ่าน 557 ครั้ง)

Kannaphob

  • Global Moderator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 4
 :huh:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตามรายละเอียดประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอค้อวัง ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 บัดนี้ สำนักงานสาธารณสุขอาเภอค้อวัง ได้ปิดรับสมัครสอบคัดเลือกแล้วเมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 และจะดาเนินการสอบสอบข้อเขียน และการสอบภาคความเหมาะสมกับตำหน่ง ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอค้อวัง ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
จึงขอให้ผู้ที่รายชื่อตามประกาศนี้ เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอค้อวัง ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป และขอให้ผู้เข้าสอบฯแต่งกายให้สุภาพ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบให้เรียบร้อย พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎและกติกาในการสอบอย่างเคร่งครัด
:grin:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: โดย admin »